loader image

Studii universitare de doctorat

Înscrieri la doctorat, iulie 2019

Conform site-ului TUIASI Admitere Doctorat, următoarele informații au fost publicate:

Perioade de înscriere

  • Sesiunea I – 1 – 10 iulie 2019
  • Sesiunea a II-a – 2 – 19 septembrie 2019

Colocviul de admitere – 23 – 25 septembrie 2019
Testul la limba străină – se va susține la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5, astfel:

  • la data de 10 iulie 2019 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie; 
  • la data de 20 septembrie 2019 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către: 
      • absolvenții TUIASI din promoțiile anterioare anului 2005;
      • absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care functionează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați site-ul TUIASI Admitere Doctorat


21 septembrie 2017. Pentru detalii și informații referitoare la admitere (și nu numai) vă rugăm să consultați site-ul Școlii Doctorale.


arhivă:

  • 15 iulie 2017. Școala Doctorală a Facultății de Construcții și Instalații aduce la cunoștința celor interesați informații suplimentare referitoare la examenul de admitere la studiile de doctorat (perioada de înscriere, perioada pentru colocviu, testul la limba străină, taxe de înscriere, acte necesare), 
  • 6 iulie 2017. Școala Doctorală a Facultății de Construcții și Instalații anunță organizarea Colocviului de admitere în ziua de28 septembrie 2017 în sala de şedinte a Departamentului de Mecanica Structurilor, ora 9,00. Detalii (conducători de doctorat, tematica, bibliografia, criteriile de valuare) sunt prezentate în fișierul pdf atașat.
  • Septembrie 2016. Școala Doctorală a Facultății de Construcții și Instalații anunță organizarea colocviului de admitere în ziua de 23 septembrie 2016. Detalii sunt prezentate în fișierul pdf atașat.