loader image

ANSYS

Access Program ANSYS pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași.

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași pune la dispoziția studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din facultate acces la programul ANSYS.

Accesul la instrucțiunile de instalare și la programul ANSYS este posibil doar pe baza contului institutional (de forma: …..@student.tuiasi.ro, …..@academic.tuiasi.ro, …..@staff.tuiasi.ro )

Instrucțiunile de instalare a ANSYS-ului, sunt accesibile accesand Link-ul INSTRUCȚIUNI INSTALARE, utilizând contul instituțional.

Descriere

ANSYS este unul dintre cele mai avansat, cuprinzător și reputat software de analiză și proiectare cu elemente finite disponibil pentru proiectele de inginerie civilă.

Sistemul combină caracteristicile de ultimă generație de analiză structurală de uz general ale ANSYS cu capabilitățile de analiză structurală de ultimă generație, specifice ingineriei civile, făcându-l un instrument unic și puternic pentru o gamă largă de aplicații civile (cum ar fi centrale electrice, poduri, tuneluri, clădiri singulare, etc).