loader image

Încercări experimentale

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii dispune de dotarea corespunzătoare pentru a realiza o gamă extrem de largă de încercări   experimentale în domeniul construcțiilor:

 • determinarea caracteristicilor mecanice ale materialelor de construcții clasice și moderne, prin metode distructive și nedistructive (rezistențe mecanice, modul de elasticitate static/dinamic etc.);
 • determinarea proprietăților fizico-chimice ale materialelor de construcții (permeabilitate, gelivitate, comportare la acțiunea agenților chimici agresivi etc.);
 • încercări geotehnice in situ și în laborator;
 • încercări statice și dinamice pe elemente de construcții (solicitări simple&compuse);
 • încercări statice pe subansambluri structurale și structuri realizate din diverse materiale, la scară naturală și/sau redusă;
 • încercări pe platforma seismică pentru diferite tipuri structurale, realizate din diferite materiale, cu sau fără soluții de reabilitare sau consolidare;
 • testarea eficienței soluțiilor de consolidare clasice și moderne   aplicate diferitelor elemente/structuri;
 • încercări privind higrotermica și acustica construcțiilor (cameră anecoidă, cameră de reverberație, cameră de recepție, măsurători cu camera în infraroșu etc.);
 • încercări realizate în tunelul aerodinamic (simularea acțiunii vântului, simularea aglomerărilor cu zăpadă);
 • încercări experimentale privind eficiența îmbrăcăminților rutiere  și pistelor de aeroporturi;
 • încercări ale diferitelor instalații și echipamente aferente construcțiilor (electrice, sanitare, termice, aer condiționat, automatizări etc.).

Pentru reducerea costurilor totale, înainte de realizarea efectivă a încercărilor experimentale, sunt realizate simulări numerice  pe diferite modele, cu programe specializate de ultimă generație, astfel încât să se poată stabili varianta optimă ce urmează a fi testată experimental, funcție de rezultatele urmărite. Rezultatele obținute experimental sunt comparate ulterior cu cele din modelările analitice urmărindu-se corespondența dintre acestea și certificarea corectitudinii informațiilor obținute.

Testările se pot realiza atât în cadrul programelor de cercetare naționale și internaționale, cât și la solicitarea diverșilor parteneri industriali. Petru detalii și colaborări nu ezitați să ne contactați.

Încercări pe diferite tipuri de materiale, elemente și structuri
Încercarea la acțiunea seismică a unei structuri mixte
Încercarea la acțiunea seismică a unei bolți din zidărie

Mai multe prezentări ale încercărilor experimentale desfășurate în cadrul facultății noastre puteți vizualiza pe canalul Youtube.