loader image

Departamentul Constructii Civile și Industriale

Departamentul Construcţii Civile şi Industriale s-a format din Catedra de Construcţii care a luat fiinţă în anul 1962. Conţinutul şi tematica disciplinelor din departament profilează Secţia de Construcţii Civile Industriale şi Agricole a facultăţii.Departamentul a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea facultăţii şi la consolidarea prestigiului acesteia la nivel naţional şi internaţional.

Departamentul grupează următoarele discipline:

 • Construcţii civile
 • Construcţii metalice
 • Construcţii din materiale compozite
 • Construcţii din lemn
 • Construcţii industriale
 • Construcţii în mediu rural
 • Fizica construcţiilor
 • Ingineria mediului
 • Elemente de arhitectură şi sistematizare
 • Topografie
 • Cursuri generale de clădiri pentru secţia de Instalaţii

Membrii departamentului CCI sunt specialişti recunoscuţi atât pe plan naţional (AICPS, AIC, AGIR, Comisia de Fizica Construcţiilor, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Academiei de Ştiinţe Tehnice, Societatea Academică de Construcţii „Prof. Anton Şesan”), cât şi pe plan international (Conferinţa Europeană a Profesorilor de Fizica Construcţiilor cu sediul în Germania CIB-TG15 „Conflict management and dispute resolution”, IABSE, CIB W035 „Informal Setllements”, TG8/W100 „Evaluation Environmentale des Bâtiments”).

Pe plan naţional departamentul a avut colaborări în domeniul ştiinţific, prin contracte de cercetare cu MLPAT, INCERC, ANSTI, CNCFS, MCT, IPCT, ISPE. Colaborările internaţionale se concretizează prin activitatea în cadrul unor comisii pe diferite domenii, colaborări directe cu universităţi şi unităţi de cercetare de prestigiu, participări la programe de cercetare sau perfecţionare în domeniul didactic şi ştiinţific.

Direcţiile principale de cercetare din cadrul departamentului sunt: elemente şi structuri din materiale compozite, dezvoltare durabilă, fizica construcţiilor, acţiunea vântului asupra clădirilor şi zonelor urbane, construcţii metalice, economii de energie în construcţii, adaptarea clădirilor la modificările climatice actuale.

În cadrul departamentului CCI funcționează următoarele laboratoare:

Puteţi contacta departamentul la: carmen_nechita1958@yahoo.com

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.cci@tuiasi.ro.

Director departament contact
şef lucr. dr. ing. Ioana-Sorina ENȚUC int. 1496, int. 1495, e-mail: ioana.entuc@tuiasi.ro, web
Membri departament contact
prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU
int. 1400, e-mail: isopescu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Irina BARANint. 1509, e-mail: irina.baran@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRIŞANint. 1496, e-mail: gabriel.oprisan@tuiasi.ro, web
conf. univ. dr. ing. Elena-Carmen TELEMANint. 1439, e-mail: teleman@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Radu-Aurel PESCARUint. 1486, e-mail: radu-aurel.pescaru@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Ioana-Sorina ENȚUCint. 1496, e-mail: ioana.entuc@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Victoria-Elena ROŞCAint. 1409, e-mail: victoria.rosca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Cristina-Liliana VLĂDOIUint. 1497, e-mail: cristina.vladoiu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Daniel LEPĂDATUint. 1498, e-mail: dlepadat@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Daniel COVATARIUint. 1498, e-mail: daniel.covatariu@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Laura DUMITRESCUint. 1497, e-mail: laura.dumitrescu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Vlad MUNTEANUint. 1407, e-mail: vlad.munteanu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Claudiu ROMILAint. 1419, e-mail: claudiu.romila@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Oana NECULAIint. 1445, e-mail: oana.neculai@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Marian PRUTEANUint. 1415, e-mail: pruteanu_marian@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ana-Raluca ROŞUint. 1498, e-mail: raluca.rosu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ruxandra COZMANCIUCint. 1419, e-mail: ruxandra.cozmanciuc@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Georgeta BĂETUint. 1480, e-mail: georgeta.baetu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Sebastian-George MAXINEASAint. 1420, e-mail: sebastian.maxineasa@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Adrei-Octav AXINTEint. 1439, e-mail: 
șef lucr. dr. ing. Iuliana HUDIȘTEANUint. 1445, e-mail: iulianahudisteanu@tuiasi.ro
fiz. Costel AVRAMint. 1424 & 1459, e-mail:
ing. Carmen-Magdalena NECHITAint. 1421, e-mail:
ing. Dragoș UNGUREANUint. 1424, e-mail: dragos_ungureanu@staff.tuiasi.ro
Cadre didactice asociate
prof. univ. em. dr. ing. dr. HC Nicolae ŢĂRANU int. 1410, e-mail: taranu@tuiasi.ro