loader image

Gradații de merit

Gradații de merit 2022-2027

Personal DIDACTIC AUXILIAR

13.10.2022 – ora 15:00 – Centralizator final după soluționarea contestațiilor – NU au fost depuse contestații

11.10.2022 – RAPORT – privind clasamentul candidaților care au depus dosare în vederea acordării gradației de merit din cadrul Facultății de Construcții şi Instalații pentru perioada 2022-2027

Conform referatului nr. 36196/03.10.2022, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar se va desfășura pe facultate, fiind disponibilă o gradație de merit

Perioada Activităţi
05 octombrie 2022 – 17 octombrie 2022 Desfăşurarea concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit (conform Procedurii privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice ..Gheorphe Asachi” din laşi- PO.DRU.09).
05 octombrie 2022 – 06 octombrie 2022 Depunerea dosarelor.
07 octombrie 2022 – 10 octombrie 2022 Analiza şi evaluarea dosarelor depuse prin acordarea punctajelor de către Comisia de evaluare.
11 octombrie 2022 Afişarea la avizier a clasamentului cu candidaţii care au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit.
12 octombrie 2022 Depunerea eventualelor contestaţii. Notă: Contestaţiile vor putea fi formulate până cel târziu 12 octombrie 2022, ora 10:00
13 octombrie 2022, ora 14:00 Transmiterea, prin Registratura universităţii, de către Secretarul Comisiei de evaluare, la Direcţia Resurse Umane, a dosarelor candidaţilor care au depus contestaţie.
17 octombrie 2022 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora la avizier. Afişarea clasamentului final la avizier, după soluţionarea contestaţiilor. Direcţia Resurse Umane înaintează la Prorectoratul Managementul Resurselor, lista finală cu persoanele care urmează să beneficieze de gradaţie de merit, în urma concursului desfăşurat.
 18 octombrie 2022 Avizarea în Consiliul de Administrație a listelor nominale transmise de Direcția Resurse Umane

Personal DIDACTIC

Conform referatului nr. 36193/03.10.2022, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic se va desfășura pe departamente, fiind disponibilă 5 gradații de merit

1. Departament BMTM  

2. Departament CCF 

3. Departament MS – 1 gradație

Dosarele candidaților: 

4. Departament CCI – 1 gradație

Dosarele candidaților: 

5. Departament II

6. Departament CG – 3 gradații

Dosarele candidaților: 

Conform aprobării Consiliului Facultății din 06.10.2022, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice se va desfășura pe departamente, iar cele 5 gradații disponibile sunt repartizate astfel:

Departamentul Nr. de gradații
BMTM 0
CCF 0
CCI 1
CG 3
II 0
MS 1

Calendarul acordării gradațiilor de merit pentru cadrele didactice, aprobat în ședința Consiliului Facultății din 06.10.2022:

10-13.10.2022 Depunerea dosarelor la secretariatul facultății
15-18.10.2022 Analiza si evaluarea dosarelor
18.10.2022 ,ora12:00      Informarea candidaților asupra rezultatului concursului
19.10.2022 ,ora 15.00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor
20.10.2022, ora 15.00 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
21.10.2022 Aprobarea gradatiilor in şedinte de departament
21.10.2022, ora 14.00 Consiliu Facultate
21.10.2022 Transmiterea rezultatelor la Prorectoratul Managementul Resurselor

Criteriile de evaluare stabilite în ședința Consiliului Facultății din 28.09.2021 și documentele de informare sunt atașate.

NOTĂ – În conformitate decizia din cadrul BCF din data de 05.10.2020 Punctajul de la punctul 6 din criteriile de evaluare va fi 0 (zero)

 

Gradații de merit 2021-2026

13.10.2021 – ora 15:30 – Centralizator final după soluționarea contestațiilor

11.10.2021 – RAPORT – privind clasamentul candidaţilor care au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii pentru perioada 2021-2026 

Conform deciziei rectorului nr. 2232/16.09.2021, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar se va desfășura pe facultate, fiind disponibilă o gradațiede merit 

Perioada Activităţi
04 octombrie 2021 – 13 octombrie 2021 Desfăşurarea concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit (conform Procedurii privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice ..Gheorphe Asachi” din laşi- PO.DRU.09).
04 octombrie 2021 – 06 octombrie 2021 Depunerea dosarelor.
07 octombrie 2021 – 08 octombrie 2021 Analiza şi evaluarea dosarelor depuse prin acordarea punctajelor de către Comisia de evaluare.
11 octombrie 2021 Afişarea la avizier a clasamentului cu candidaţii care au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit.
12 octombrie 2021 Depunerea eventualelor contestaţii. Notă: Contestaţiile vor putea fi formulate până cel târziu 12 octombrie 2021, ora 10:00
12 octombrie 2021, ora 14:00 Transmiterea, prin Registratura universităţii, de către Secretarul Comisiei de evaluare, la Direcţia Resurse Umane, a dosarelor candidaţilor care au depus contestaţie.
13 octombrie 2021 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora la avizier. Afişarea clasamentului final la avizier, după soluţionarea contestaţiilor. Direcţia Resurse Umane înaintează la Prorectoratul Managementul Resurselor, lista finală cu persoanele care urmează să beneficieze de gradaţie de merit, în urma concursului desfăşurat.
 19 octombrie 2021 Avizarea în Consiliul de Administrație a listelor nominale transmise de Direcția Resurse Umane

Personal DIDACTIC

1. Departament BMTM  – 2 gradații 

Dosarele candidaților: 

2. Departament CCF       – 1 gradație

Dosarele candidaților:

3. Departament MS           – 2 gradații

Dosarele candidaților:

4. Departament CCI           – 2 gradații

Dosarele candidaților:

5. Departament II           – 2 gradații

Dosarele candidaților:

Conform aprobării Consiliului Facultăţii din 28.09.2021, concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice se va desfășura pe departamente, iar cele 9 gradaţii disponibile sunt repartizate astfel:

Departamentul Număr gradații
BMTM   2
CCF       1
CCI         2
MS 2
Ingineria Instalațiilor 2

Calendarul acordării gradațiilor de merit pentru cadrele didactice, aprobat în ședința Consiliului Facultății din 28.09.2021:

01-06 octombrie 2021 Depunerea dosarelor la secretariatul facultății
07-11 octombrie 2021 Analiza si evaluarea dosarelor
12 octombrie 2021      Informarea candidaților asupra rezultatului concursului
13 octombrie, ora 15.00 Depunerea contestaţiilor
14 octombrie, ora 15.00 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
15 octombrie , ora 10.00 Aprobarea gradatiilor in şedinte de departament
15 octombrie, ora 13.00 Consiliu Facultate
15 octombrie Transmiterea rezultatelor la Prorectoratul Managementul Resurselor

Criteriile de evaluare stabilite în ședința Consiliului Facultății din 28.09.2021 și documentele de informare sunt atașate.

NOTĂ – În conformitate decizia din cadrul BCF din data de 05.10.2020 Punctajul de la punctul 6 din criteriile de evaluare va fi 0 (zero)

Gradații de merit 2020-2025

Pentru perioada 2020-2025, s-au depus următoarele dosare în vederea obținerii gradației de merit:

1. Departament BMTM  – 2 gradații

Dosarele candidaților:

2. Departament CCF       – 2 gradații

Dosarele candidaților:

3. Departament MS           – 1 gradație

Dosarele candidaților:

Calendar gradații de merit 2020-2025