loader image

Practică pentru viitor

Anunț încheiere proiect ”Practica, soluții inteligente pentru viitor”

Format PDF

În data de 15 ianuarie 2021 se finalizează derularea activităților incluse în cadrul proiectului “Practica soluții inteligente pentru viitor”-cod MySMIS 107299, proiect demarat în 15 iunie 2018 de către Somaco Grup Prefabricate S.R.L. în calitate de beneficiar, având ca partener Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași.

Pe parcursul celor 2 ani de proiect, au fost cooptați și au finalizat activitățile proiectului, un număr de 108 elevi de liceu și școală profesională (profil tehnic-ani terminali) și 38 de studenți de anul III de la instituții de învățământ superior cu profil construcții .

Elevii au provenit de la Colegiile Tehnice “Miron Costin” și “Petru Poni”, ambele din Roman, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” din Adjud, Liceul Tehnologic “Henri Coanda” din Buzău și Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște, în aceste orașe fiind locate și fabrici Somaco Grup Prefabricate.

Pentru a facilita derularea stagiilor de practică, studenții au fost recrutați de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, centre universitare aflate în proximitatea fabricilor Somaco Grup Prefabricate.

Stagiile de practică ale elevilor și studenților s-au desfasurat în toate fabricile, sub atenta  monitorizare a tutorilor de practică nominalizați din rândul inginerilor angajați ai companiei, tutori care și-au adus un real aport in inițializarea și formarea profesională a viitorilor angajați de pe piața muncii din România cu profil construcții.

Ne bucură faptul ca am avut posibilitatea, prin intermediul derularii proiectului, de a ne pune amprenta asupra traseelor profesionale ale tuturor membrilor grupului țintă, înlesnind tinerilor absolventi startul în formarea unei cariere profesionale, în contextul în care actuala piață a muncii din România este într-o continuă mișcare browniană.

Mulțumim tuturor celor implicați în desfașurarea proiectului, membrilor echipei de implementare,  liderului de parteneriat SC Somaco Grup Prefabricate S.R.L. și nu în ultimul rând, tuturor practicanților înscriși în grupul țintă, cărora le urăm mult succes în cariera profesională.

Echipa de Management al Proiectului

—————————————————–

Legat de acest proiect se introduce următoarea suită de evenimente, în cronologie inversă:

  • Joi, 25 octombrie 2018, la ora 13.00, în Amfiteatrul A1 al Facultății de Construcții și Instalații (corp Instalații), va avea loc deschiderea proiectului „Practică soluții inteligente pentru viitor”. Pentru detalii și indicații, vă rugăm să consultați afișul evenimentului precum și site-ul SOMACO.