loader image

Tabere

ANUNŢ TABERE Vara 2022

Ministerul Tineretului și Sportului  organizează Programul TABERE STUDENTESTI care se va derula în perioada vacanţei de vară a anului 2022 şi se acordă studenţilor de la învățământul cu frecvență, licenţă şi master.

Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:

 • Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial şi cei care beneficiază de burse sociale,
 • Studenţii integraliști (au promovat examenele la disciplinele de studiu din anul univ. 2020/2021). Pentru studentii din anul I, se va lua în considerare promovarea integrala a examenelor din sesiunea de iarna.
 • Studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite
 • În situaţia în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuţi la cazuri sociale nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuţi la Studenții integraliști;
 • Consultati metodologia pentru informații complete

1. Cererile tip pentru  bilete de tabără se pot depune la secretariat sau pot fi transmise prin email la adresa gheorghita.boaca@academic.tuiasi.ro, în perioada 6-10 iulie 2022

Numărul locurilor de tabără repartizate Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii sunt în număr de 14.

2. Stabilirea comisiei de alocare a locurilor de tabără, și a comisiei de contestații – 08 iulie 2022.

3. Întocmirea listelor cu studenții care au depus cererile pentru tabără – 11 iulie 2022.

4. Afișarea listelor cu studenții care au depus cererile pentru tabără 12 iulie 2022.

5. Comisia va analiza şi stabili listele cu studenții care beneficiază de loc de tabără, 13-14 iulie 2022.

6. Afișarea listelor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără 14 iulie 2022.

7. Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore, de la afișare, la decanat sau prin email la adresa gheorghita.boaca@academic.tuiasi.ro. – Termen 16.07.2022 – ora 14:00

8. Pe 18 iulie se întruneste comisia pentru analizarea contestaţiilor.

9. Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără 19 iulie 2022 – ora 16:00.

10. Pana pe 27 iulie 2022 se primesc locurile pentru tabere.

7. In perioada 28-29 iulie 2022 se organieaza online sedintele de repartizare a locurilor de tabara, astfel studenții pot opta pentru locatia taberei. Studentii vor transmite prin email la adresa ………………… (se va anunța după stabilirea studenților selectați) copie dupa carnetul de student (vizat la zi), CI/ pasaport.

8. Pe data de 1 august 2022 se afiseaza lista finala a beneficiarilor de tabara.

9. Pe data de 3 august 2021 se va transmite la Rectorat documentatia privind repartizarea locurilor de tabara:

 • PV intocmite conf.art.18, semnate de comisii, stampilate pe fiecare pagina
 • Listele finale cu studentii care beneficiază de tabara, semnate si stampilate pe fiecare pagina
 • Borderourile cu studenţii beneficiari, intocmite conf. Art.27, semnate şi stampilate de secretariat pe fiecare pagină.
 • Declarațiile de consimțământ privind prelucarea datelor cu caracter personal, semnate de beneficiarii locurilor de tabără

Notă:

1.Cererile completate, însoțite de documente justificative (diplome, certificate etc) care să ateste activități extracuriiculare, se depun la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații în perioada 06.07.2022-10.07.2022.

2.Aplicanții pentru un loc de tabără trebuie să fie integraliști pe anul universitar 2020-2021 sau pe primul semestru al anului universitar 2021-2022, pentru studenții înmatriculați în anul I la ciclul de licență sau master.

3.Studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi și proiecte studenţeşti, manifestăriculturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federațiile studenţeşti, legal constituite primesc un punct în plus la media ponderată.

4.Activitățile extracuriculare luate în considerare trebuie să se fi desfășurat în anul universitar 2021-2022.

Studentii sunt rugati sa parcurga Metodologia  privind organizarea taberelor studențești, afișată pe site-ul facultatii.

Taberele vor fi organizate în perioada 9-29 august, pe serii de șase zile la Costinești. La solicitarea universității către CCS Iași s-ar putea achiziționa și locuri la munte.

·       Seria I: 9-14 august

·       Seria II: 14-19 august

·       Seria III: 19-24 august

·       Seria IV: 24-29 august

 


arhivă 2021

ANUNŢ TABERE Vara 2021

Ministerul Tineretului și Sportului  organizează Programul TABERE STUDENTESTI care se va derula în perioada vacanţei de vară a anului 2021 şi se acordă studenţilor de la învățământul cu frecvență, licenţă şi master.

Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:

 • Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial şi cei care beneficiază de burse sociale,
 • Studenţii integraliști (au promovat examenele la disciplinele de studiu din anul univ. 2019/2020). Pentru studentii din anul I, se va lua în considerare promovarea integrala a examenelor din sesiunea de iarna.
 • Consultati metodologia pentru informații complete

1. Cererile tip pentru  bilete de tabără se pot depune la secretariat sau pot fi transmise prin email la adresa bursefci@gmail.com, în perioada 6-11 iulie 2021

Numărul locurilor de tabără repartizate Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii sunt în număr de 14.

2. Listele cu beneficiari s-au afişat pe site-ul facultăţii pe data de 13 iulie 2021.

3. Comisia va analiza şi aviza listele intocmite, care vor fi afisate pe site în data de 16 iulie 2021.

4. Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore, de la afișare.

5. Pe 20 iulie se întruneste comisia pentru analizarea contestaţiilor.

6. Pana pe 28 iulie 2021 se primesc locurile pentru tabere.

7. In perioada 29-30 iulie 2021 se organieaza online sedintele de repartizare a locurilor de tabara, astfel studenții pot opta pentru locatia taberei. Studentii vor transmite prin email la adresa ………………… (se va anunța după stabilirea studenților selectați) copie dupa carnetul de student (vizat la zi), CI/ pasaport.

8. Pe data de 31 iulie 2021 se afiseaza lista finala a beneficiarilor de tabara.

9. Pe data de 2 august 2021 se va transmite la Rectorat documentatia privind repartizarea locurilor de tabara:

 • PV intocmite conf.art.18, semnate de comisii, stampilate pe fiecare pagina
 • Listele finale cu studentii care beneficiază de tabara, semnate si stampilate pe fiecare pagina
 • Borderourile cu studenţii beneficiari, intocmite conf. Art.27, semnate şi stampilate de secretariat pe fiecare pagină.

Notă:

1.Cererile completate, însoțite de documente justificative (diplome, certificate etc) care să ateste activități extracuriiculare, se depun la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații în perioada 06.07.2021-11.07.2021.

2.Aplicanții pentru un loc de tabără trebuie să fie integraliști pe anul universitar 2019-2020 sau pe primul semestru al anului universitar 2020-2021, pentru studenții înmatriculați în anul I la ciclul de licență sau master.

3.Studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi și proiecte studenţeşti, manifestăriculturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federațiile studenţeşti, legal constituite primesc un punct în plus la media ponderată.

4.Activitățile extracuriculare luate în considerare trebuie să se fi desfășurat în anul universitar 2020-2021.

Decan,Profesor. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu

Studentii sunt rugati sa parcurga Metodologia  privind organizarea taberelor studențești, afișată pe site-ul facultatii.


arhivă 2019


arhivă 2018:


arhivă 2017:

6.4.’17. Tabăra de GEOTEHNICĂ – Moeciu de Jos – 18-20 mai 201822.6.’18. Tabere 2018. Ședință publică de repartizare a locurilor

 • TABERE MEN 2017. Metodologie, condiții, cerere tip

Legat de taberele studențești de vară din anul 2017, sunt emise următoarele documente:

* Ministerul Tineretului și Sportului: Ordinul 319 din 03.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Programului Național ”Tabere Studențești” 2017. Toți studenții sunt rugați a citi prevederile acestui ordin în vederea participării la programul național de tabere studențești.

Anunțul din 24.04.2017 al Comisiei de Tabere din cadrul Facultății de Construcții și Instalații cuprinzând condițiile de înscriere precum și alte detalii.

Formular de aplicație tipizată, ce trebuie completat și trimis/depus la Decanat în perioada 24 aprilie – 22 mai 2017.

 • Tabăra de vară a tinerilor geotehnicieni – 2017

Societatea Română de Geotehnică și Fundații organizează în perioada 12-14 mai la Slănic Moldova ”Tabăra de vară a tinerilor geotehnicieni – 2017”. Co-organizatori sunt Grupul de Discipline Geotehnică și Fundații din Cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași împreună cu principalele centre universitare din România (București, Cluj-Napoca, Timișoara etc.). Prin atragerea unor sponsori s-a reușit asigurarea participării gratuite pentru 6 studenți ai Facultății noastre. Aceștia vor fi selectați în baza unor cerințe prezentate în afișul atașat (Afis_Tabrara_02.jpg). Aceste informații precum și alte detalii sunt postate și pe pagina de Facebook a Masterului de Inginerie Geotehnică: https://www.facebook.com/IG.TUIasi/.