loader image

Departamentul Căi de Comunicații și Fundații

Departamentul Căi de Comunicaţii şi Fundaţii are ca obiectiv principal pregătirea viitorilor ingineri constructori în domeniile: Căi de comunicaţii, Infrastructura Căilor de Comunicaţii, Aeroporturi, Căi ferate, Mecanica pământurilor şi Fundaţii.

Personalul didactic este implicat şi în activitatea de cercetare, studii de master, doctorat, postdoctorat, activitate susţinută şi de studenţii antrenaţi înaprofundarea cunoştinţelor în domeniu prin diferite forme de perfecţionare.

Departamentul grupează următoarele discipline:

  • Drumuri
  • Poduri
  • Căi Ferate
  • Geologie, Geotehnică, Fundaţii
  • Tuneluri

Membrii departamentului desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare pentru Geotehnică Fundaţii şi Infrastructuri moderne în Ingineria Transporturilor. Majoritatea membrilor din cadrul departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional, contribuind în calitate de membri ai diferitelor comisii tehnice internaţionale la activităţile ştiinţifice desfăşurate: EUCEET, COST/ TCT, TRB/DWAG, ISMARTI, etc.

Pentru domeniul Căi de comunicaţii priorităţile de cercetare ale departamentului sunt: studiul comportării structurilor rutiere prin încercări accelerate, comportarea structurilor rutiere la acţiunea îngheţ-dezgheţului, folosirea deşeurilor industriale la construcţia şi întreţinerea drumurilor, studii de trafic, îmbunătăţirea caracteristicilor lianţilor rutieri,lianţi rutieri neconvenţionali, tehnologii moderne pentru realizarea îmbrăcăminţilor rutiere, structuri rutiere neconvenţionale, sporirea fiabilităţii căii ferate, modelarea structurilor de poduri pentru determinarea stării de eforturi şi deformaţii prin încercări de laborator, optimizarea precomprimării podurilor din beton cu secţiune casetată, utilizarea materialelor compozite la construcţia şi reabilitarea podurilor.

Pentru domeniul Geotehnică şi fundaţii priorităţile de cercetare ale departamentului sunt: raionări geotehnice pentru zone construibile, studiul comportării terenurilor dificile de fundare din categoria PSU şi PUMC şi soluţii de îmbunătăţire, alunecări de teren, analize de stabilitate şi măsuri de stabilizare, utilizarea materialelor locale în realizarea fundaţiilor, încercări in situ şi pe stand a unor categorii de fundaţii.

Pentru studiul acestui domeniu, al Geotehnicii şi Fundaţiilor, pe langă laboratorul Geotehnic, dotat cu aparatura necesară încercărilor de laborator, în cadrul laboratorului de calcul al acestor discipline se utilizează o licenţă educaţională a suitei de programe geotehnice GEO5, oferită de către Fine Company, respectiv licenţe educaţionale şi de cercetare pentru o suită de programe GEOSTRU oferite de către ENGSOFT SRL.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.ccf@tuiasi.ro

Director departament contact
prof.univ.dr.ing. Cristian Claudiu COMISU int. 1478, e-mail:cristianclaudiucomisu@tuiasi.ro
Membri departament contact
prof. univ. dr. ing. Vasile BOBOC int. 1468, e-mail: vasile.boboc@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Nicolae BOŢU int. 1493, e-mail: nbotu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU int. 1470, e-mail: ilungu@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Ancuţa ROTARU int. 1412, e-mail: ancuta.rotaru@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Izabela-Narciza GĂLUŞCĂ int. 1429, e-mail: izabela.galusca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Silviu-Cristian IRICIUC int. 1429, e-mail: cristian.iriciuc@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Iancu-Bogdan TEODORU int. 1451, e-mail: bteodoru@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Mădălina-Dana POHRIB int. 1465, e-mail: madalina.pohrib@yahoo.com
   
şef lucr. dr. ing. Oana-Elena COLŢ int. 1493, e-mail: oana.colt@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Mircea ANICULĂESI int. 1470, e-mail: mircea.aniculaesi@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Gheorghiţă BOACĂ int. 1469, e-mail: gheorghita.boaca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Florin BEJAN int. 1451, e-mail: florin.bejan@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Cristian BLEJERU int. 1432, e-mail:
ing. Diana-Nicoleta DIMA int. 1477, e-mail:
Cadre didactice asociate
prof. univ. dr. ing. Horia ZAROJANU int. 1449, e-mail:
prof. univ. dr. ing. Paulică RĂILEANU int. 1412, e-mail: raileanu@tuiasi.ro
prof. univ. em. dr. ing. Vasile MUŞAT int. 1424, e-mail: musat@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUGIUMAN int. 1467, e-mail: gugiuman@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Radu ANDREI int. 1425, e-mail:
prof. univ. dr. ing. Vasile GRECU int. 1423, e-mail:
prof. univ. dr. ing. Constantin JANTEA int. 1432, e-mail:
prof. univ. em. dr. h.c. dr. ing. Anghel STANCIU int. 1458, e-mail: anghel.stanciu@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Dorel PLĂTICĂ int. 1465, e-mail: platica@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Ana NICUŢĂ int. 1478, e-mail: ana.nicuta@tuiasi.ro