loader image

Burse

ANUL UNIVERSITAR, 2022-2023

Semestrul II – 2022-2023

1. BURSELE DE MERIT

12.03.2023 – Liste finale burse semestrul II 2022-2023

Vineri 03.03.2023 – 16:45 – ANUNȚ Lista cu studenții care pot beneficia de bursa de merit în semestrul II – 2022-2023

Bursele de merit s-au acordat în funcție de fondul repartizat pe tipuri de studii: licență și master.

Contestațiile se transmit la adresa de email bursefci@gmail.com, până la data de 07.03.2022, inclusiv.

Bursele de merit se s-au stabilit după depunerea dosarelor pentru bursele sociale, în funcție de fondul de burse disponibil și în funcție de numărul de burse sociale.

Plata burselor de merit pentru zilele din luna Februarie aferente semestrului al II-lea se va face la sfârșitul luii Martie 2022.

2. BURSE SOCIALE – Formulare, anunț, procedură

TERMENE:

 • 03.03.2023 – Depunere dosar bursă socială – la secretariat
 • 03.03.2023 – Depunere declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, astfel:

 1. studenților orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenților bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administrație și de Senat.
 3. studenților a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, adică 1524 lei pentru lunile Noiembrie, Decembrie 2022 și 1898 lei pentru luna Ianuarie 2023.

 

Semestrul I – 2022-2023

01.11.2022 – Liste finale burse semestul I 2022-2023

Joi 20.10.2022 – 13:00 – ANUNȚ Lista cu studenții care pot beneficia de bursa de merit în semestrul I – 2022-2023

Bursele de merit s-au acordat în funcţie de fondul repartizat pe tipuri de studii: licență și master.

Contestațiile se transmit la adresa de email bursefci@gmail.com, până la data de 24.10.2022.

Studenții bursieri, români și străini, TREBUIE să completeze formularul  (link mai jos) până la data 24 octombrie 2022 pentru a primi bursa pe card. Bursa se plătește DOAR pe card bancar.

LINK FORMULAR DATE BANCARE

Sau:

https://forms.gle/D7FkeiwsLCwzCu2x6

Băncile care au convenții cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

 • BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
 • BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
 • BANCA TRANSILVANIA
 • ING BANK
 • RAIFFEISEN BANK

 

1. BURSELE DE MERIT

Bursele de merit se vor stabili după depunerea dosarelor pentru bursele sociale și a burselor de performanță, în funcție de fondul de burse disponibil și în funcție de numărul de burse sociale.

2. BURSE DE PERFORMANȚĂ- Formulare, anunț, procedură

Conform Art.24. din PROCEDURA Privind acordarea burselor studenţilor dela ciclurile de învăţământ licenţă şi master din cadrul   Universităţii  Tehnice „Gheorghe  Asachi” din Iasi,PO PRS 03,  Bursele de performanţă se atribuie studenţilor care se încadrează în următoarele criterii:

 1. şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an universitar);
 2. au obținut rezultate deosebite la învățătură, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master;
 3.  au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice sau au participat la activități extracurriculare;
 4. punctajul pentru stabilirea clasamentului este prezentat în anexa 1.

Bursele de performanţă se pot acorda începând cu anul al doilea de studiu, în urma recunoaşterii performanţelor pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Dosarele pentru acordarea bursei de performanţă, în anul universitar 2022/2023, se pot depune la secretariat până la data de 15 octombrie 2022.

Conţinutul dosarului:

 • a) cerere către decanul facultăţii pentru participare la concurs (anexa 15);
 • b) situaţia şcolară;
 • c) curriculum vitae;
 • d) portofoliu de lucrări ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile profesionale sau manifestările ştiinţifice la care a participat sau invenții, inovații, cu avizul cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • g) dovada implicării în activități extracurriculare.

TERMENE:

 • 15.10.2021 – Depunere dosar bursă de performanță – la secretariat

3. BURSE SOCIALE – Formulare, anunț, procedură

TERMENE:

 • 20.10.2022 – Depunere dosar bursă socială – la secretariat
 • 20.10.2022 – Depunere declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, astfel:

 1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat.
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, adică 1524 lei pentru lunile iulie, august şi pentru luna septembrie 2022.


 

ANUL UNIVERSITAR, 2021-2022

Semestrul II – 2021-2022

Joi 24.03.2022 – LISTA FINALĂ – Burse semestrul II – 2021-2022

Marți 13.03.2022 – 8:00 – ANUNȚ Lista cu studenții care pot beneficia de bursa de merit în semestrul II – 2021-2022

 

1. BURSE SOCIALE – Formulare, anunț, procedură

TERMENE:

 • 07.03.2022 – Depunere dosar bursă socială – la secretariat
 • 07.03.2022 1 – Depunere declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, astfel:

 1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat.
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, adică 1386 lei pentru lunile noiembrie , decembrie  2021 și 1524 lei ianuarie 2022

Semestrul I – 2021-2022

08.10.2021 – Liste finale burse semestul I 2021-2022

Sambata 30.10.2021 – 10:00 – ANUNȚ Lista cu studenții care pot beneficia de bursa de merit în semestrul I – 2021-2022

Bursele de merit s-au acordat în funcţie de fondul repartizat pe tipuri de studii: licență și master.

Contestațiile se transmit la adresa de email bursefci@gmail.com, până la data de 01.11.2021, ora 14.00.

Studenții bursieri, români și străini, TREBUIE să completeze formularul  (link mai jos) până la data 3 noiembrie 2021 pentru a primi bursa pe card. Bursa se plătește DOAR pe card bancar.

LINK FORMULAR DATE BANCARE

Sau:

https://forms.gle/D7FkeiwsLCwzCu2x6

Băncile care au convenții cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

 • BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
 • BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
 • BANCA TRANSILVANIA
 • ING BANK
 • RAIFFEISEN BANK

 

1. BURSELE DE MERIT

Bursele de merit se vor stabili după depunerea dosarelor pentru bursele sociale și a burselor de performanăță, în funcție de fondul de burse disponibil și în funcție de numărul de burse sociale.

2. BURSE DE PERFORMANȚĂ- Formulare, anunț, procedură

Conform Art.24. din PROCEDURA Privind acordarea burselor studenţilor dela ciclurile de învăţământ licenţă şi master din cadrul   Universităţii  Tehnice „Gheorghe  Asachi” din Iasi,PO PRS 03,  Bursele de performanţă se atribuie studenţilor care se încadrează în următoarele criterii:

 1. şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an universitar);
 2. au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master;
 3.  au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice sau au participat la activități extracurriculare;
 4. Punctajul pentru stabilirea clasamentului este prezentat în anexa 1.

Bursele de performanţă se pot acorda începând cu anul al doilea de studiu, în urma recunoaşterii performanţelor pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Dosarele pentru acordarea bursei de performanţă, în anul universitar 2021/2022, se pot depune la secretariat până la data de 15 octombrie 2021.

Conţinutul dosarului:

 • a) cerere către decanul facultăţii pentru participare la concurs (anexa 15);
 • b) situaţia şcolară;
 • c) curriculum vitae;
 • d) portofoliu de lucrări ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile profesionale sau manifestările ştiinţifice la care a participat sau invenții, inovații, cu avizul cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • g) dovada implicării în activități extracurriculare.

TERMENE:

 • 15.10.2021 – Depunere dosar bursă de performanță – la secretariat

3. BURSE SOCIALE – Formulare, anunț, procedură

TERMENE:

 • 20.10.2021 – Depunere dosar bursă socială – la secretariat
 • 20.10.2021 – Depunere declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, astfel:

 1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat.
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, adică 1347 lei pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 şi 1386 pentru luna ianuarie 2021.

08.06.2021 – Ajutorul de 200 Euro pentru achiziționarea unui claculator

Semestrul II – 2020-2021

25.03.2021 – Lista cu studenții care beneficiază de bursă socială în semestul II

22.03.2021 – Lista burse de merit în semestrul II

11.03.2021 – Lista cu studenții la master care pot beneficia de bursă de merit în semestrul II – Contestațiile se transmit la adresa de email bursefci@gmail.com, până la data de 15.03.2021

04.03.2021 – Lista cu studenții care pot beneficia de bursă de merit în semestrul II – Contestațiile se transmit la adresa de email bursefci@gmail.com, până la data de 09.03.2021

TERMENE:

 • 09.03.2021 – Depunere dosar bursă socială
 • 10.03.2021 – Depunere declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formulare, anunț, procedură


Semestrul I – 2020-2021


DOCUMENTE NORMATIVE PRIVIND BURSELE


SEMESTRUL al II-lea, 2019-2020


SEMESTRUL I, 2019-2020


SEMESTRUL II, 2018-2019


+arhivă

SEMESTRUL I, 2018-2019


SEMESTRUL II, 2017-2018

>> Pentru bursele din Semestrul II, 2017-2018, s-au afișat:

SEMESTRUL I, 2017-2018

>> Pentru bursele din Semestrul I, 2017-2018, s-au afișat:

SEMESTRUL II, 2016-2017

>> Pentru bursele de merit s-au afișat:

>> Pentru bursele sociale s-a afișat:

 • ANUNȚUL din data de 08 februarie 2017 referitor la: Actele necesare, Cerere, Declarație de venituri, Informații pentru studenții proveniți de la casele de copii, Studenții care fac cerere de bursă socială pentru prima dată.

SEMESTRUL I, 2016-2017

>> Pentru bursele profesionale s-au afișat:

>> Pentru bursele sociale, pentru vacanța de vară și de performanță consultați:

>> În vederea înțelegerii sistemului de burse și a pregătirii dosarelor de burse, vă rugăm să consultați: