loader image

Alegeri interimare studenti – Consiliul Facultății și Senatul Universității

Alegeri interimare Studenți – pe locurile vacantate

06.10.2022. Calendar alegeri interimare studenți

10.10.2022. Preces Verbal studenti candidati  

Alegeri 2020-2024. Prodecanii propuși

23.7.2020. Prodecanii propuși în cadrul ședinței Consiliului Facultății.

Alegeri 2020-2024. Decanul desemnat de Rectorul UTI

23.7.2020. Rezultate concursului pentru funcția de Decan al Facultății de Construcții și Instalații din Iași.

Alegeri 2020-2024. Rezultatele votului Consiliului din 14 iulie 2020

14.7.2020. Rezultate în urma votului Consiliului Facultății de Construcții și Instalații din Iași.

Alegeri 2020-2024. Procedură și Regulament revizuite

20.3.2020. S-au efectuat revizii la o procedură și un regulament.

Dosare înscriere Decan, 2020-2024

20.3.2020. Lista candidaților, CV-urile și Planurile Manageriale.

Alegeri Decan, 2020-2024

Pentru alegerea decanilor, vă rugăm să analizați următoarele:

Alegeri 2020-2024. Întâlnirea cu candidatul la funcția de Rector al U.T. Iași

12.2.2020. 12h:00m.  Întâlnirea cu membrii comunității academice a candidatului la funcția de Rector al U.T. Iași, prof.dr.ing. Dan Cașcaval.

Alegeri 2020-2024. Rezultatele alegerilor pentru studenți

29.1.2020. 14h:55m.  Rezultatul alegerilor pentru studenți din data de 28.01.2020 (turul al II-lea). În turul I (din 27.1.2020) nu s-a întrunit numărul minim de alegători.

Alegeri 2020-2024. Rezultatul alegerii membrilor Consiliului Facultății (cadre didactice)

27.01.2020. 17h:20m. Rezultatul alegerilor (pentru cadrele didactice) din data de 27.01.2020.

Alegeri 2020-2024. Revizie a procedurii

24.1.2020. 15h:25m. Senatul Univeristății Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, în ședința din 17.1.2020, a aprobat Ediția 4, Revizia 2, a Procedurii referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor de conducere academică pentru legislatura 2020-2024, cod PO.POM.05 și publicarea acesteia în Manualul Procedurilor.

Alegeri 2020-2024 pentru Consiliul Facultății

23.1.2020.13h:40m. LISTA și CV-urile CANDIDAȚILOR.

22.1.2020. RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

17.1.2019. Pentru alegerile referitoare la legislatura 2020-204 privind Consiliul Facultății vă rugăm să consultați ANUNȚUL destinat acestora.

Alegeri 2020-2024 la nivel de departamente

10.1.2019. Pentru alegerile referitoare la legislatura 2020-204 la nivel de departamente vă rugăm să consultați ANUNȚUL destinat acestora.

Biroul electoral pentru alegerile 2020-2024

10.1.2020. Conform hotărârii Biroului Consiliului Facultății din data de 7 ianuarie 2020, Biroul Electoral al Facultății de Construcții și Instalații va fi compus din următoarele cadre didactice:

 • Conf.univ.dr.ing. Mihai Vrabie
 • Ș.l.dr.ing. Diana Plian
 • Ș.l.dr.ing. Ion Antonescu
 • Ș.l.dr.ing. Andrei Boboc
 • Asist.dr.ing. Florin-Emilian Țurcanu

Alegeri pentru legislatura 2020-2024

Pentru alegerile referitoare la legislatura 2020-204 vă rugăm să consultați site-ul universității dedicat admiterii Alegeri 2020 – 2024.

De asemenea, pentru alegerile din legislatura 2020-204, vă rugăm să consultați și Manualul Procedurilor.


arhivă:

Alegeri 2018

Noiembrie 2018. În urma pensionării doamnei conf.univ.dr.ing. Ana Nicuță, directorul Departamentului CCF, s-a declanșat procedura de alegeri pentru postul vacantat la nivelul Departamentului dar și, eventual, la nivelul Consiliului Facultății.

Alegeri la Departamentul CCF și în cadrul Consiliului Facultății, noiembrie 2018

Notă din 28.11.2018. Consiliul Facultății de Construcții și Instalații a validat alegerile din data de 27 noiembrie 2018. La vot s-au prezentat 65 de cadre didactice dintr-un total de 102. S-au înregistrat 60 de voturi valabil exprimate iar 5 au fost anulate. Numărul de voturi valabile a fost distribuit astfel:

– șef lucr. dr. ing. Oana-Elena Colţ – 21
– șef lucr. dr. ing. Izabela Narciza Gălușcă – 17
– șef lucr. dr. ing. Gheorghiță Boacă – 12
– șef lucr. dr. ing. Cristian Silviu Iriciuc – 7
– șef lucr. dr. ing. Mircea Aniculăesi – 3.

Notă din 27.11.2018. În urma numărării voturilor exprimate, doamna șef de lucrări dr. ing. Oana-Elena Colț a obținut cele mai multe voturi pentru a fi reprezentantă a Departamentului CCF în Consiliul Facultății. Alte detalii vor fi afișate după validarea alegerilor.

Notă din 22.11.2018. Alegerile pentru postul de membru al Consiliului Facultății vor avea loc luni, 26 noiembrie 2018, în Cancelaria din Corpul R, parter, în intervalul orar 11-15. Dacă nu se întrunește la vot majoritatea cadrelor didactice, alegerile se repetă marți, 27 noiembrie 2018, în același loc și în același interval orar.

Notă din 21.11.2018. Pentru postul de membru al Consiliului Facultății s-au depus următoarele dosare de candidatură:- șef lucr. dr. ing. Izabela Narciza Gălușcă– șef lucr. dr. ing. Cristian Silviu Iriciuc– șef lucr. dr. ing. Oana-Elena Colţ– șef lucr. dr. ing. Mircea Aniculăesi– șef lucr. dr. ing. Gheorghiță Boacă

Notă din 20.11.2018. Pentru postul de membru al Consiliului Facultății eliberat prin alegerea domnului Cristian-Claudiu Comisu drept director al Departamentului CCF, se așteaptă candidaduri din partea membrilor acestul departament până miercuri 21 noiembrie 2018, inclusiv, la Secretariatul Facultății. Alegerile vor avea loc pe data de 26 noiembrie 2018 în Cancelaria din Corpul R, parter, în intervalul orar 11-15. Dacă nu se întrunește la vot majoritatea cadrelor didactice, alegerile se repetă pe 27 noiembrie 2018 în același loc și în același interval orar.

Pentru informare și calendar vă sugerăm să consultați și:

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016 – 2020

Notă din 16.11.2018. În cadrul Departamentului CCF s-a decis prin vot desemnarea domnului Cristian-Claudiu Comisu drept director de departament.

6.11.2018

În urma pensionării doamnei conf.univ.dr.ing. Ana Nicuță, directorul Departamentului CCF, s-a declanșat procedura de alegeri pentru postul vacantat la nivelul Departamentului dar și, eventual, la nivelul Consiliului Facultății.
Conform hotărârii Consiliului Facultății din 6.11.2018, calendarul alegerilor în cadrul Departamentuli CCF este următorul:
12.11.2018 – termenul limită pentru depunerea candidaturii și afișarea planului managerial la secretariatul departamentului.
16.11.2018 – alegerea directorului de departament și a Consiliului Departamentului
19.11.2018 – validarea alegerilor în ședința Consiliului Facultății
20.11.2018 – avizarea rezultatelor în ședința Consiliului de Administrație.
De asemenea, conform hotărârii Consiliului Facultății din 6.11.2018, pentru alegerile pentru Consiliul Facultății s-au stabilit comisiile electorale pentru cadre didactice și pentru studenți. Pentru cadre didactice această comisie este alcătuită din următorii:
Conf.dr.ing. Radu Aurel PESCARU – președinte
Conf.dr.in.g Gabriel OPRIȘAN – membru
ş.l.dr.ing. Septimiu-George LUCA – membru
ş.l.dr.ing. Diana PLIAN – membru
ş.l.dr.ing. Andrei BOBOC – membru
ş.l.dr.ing. Andrei BURLACU – secretar.

Alegeri pentru un membru în Consiliul Facultății

Conform deciziei Consiliului Facultății din data de 5 februarie 2018, se organizează alegeri pentru un post vacant de cadru didactic rămas liber prin pensionarea doamnei conf.dr.ing. Maricica Vasilache de la Departamentul Construcții Civile și Industriale.

Desfășurarea alegerilor se face după următorul program:

 • înscrierea candidaților (de la Departamentul CCI), până luni, 12 februarie 2018, orele 14, la Secretariatul Facultății, secretar șef ing. Mariana Florea
 • joi, 15 februarie 2018, orele 10-16, Cancelarie Corp R, primul tur de scrutin, cu participarea tuturor membrilor corpului didactic din facultate
 • vineri, 16 februarie 2018, orele 10-16, Cancelarie Corp R, al doilea tur de scrutin (dacă este cazul), cu participarea tuturor membrilor corpului didactic din facultate.

Comisia electorală desemnată în acest sens este formată din:

 • conf.dr.ing. Ana Nicuță, președinte
 • conf.dr.ing. Cristian Pastia, secretar
 • șef lucr.dr.ing. Ioana-Sorina Ențuc, membru 
 • șef lucr.dr.ing. Bogdan Teodoru, membru
 • șef lucr.dr.ing. Andrei Burlacu, membru

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății

Conform Procesului-Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 15.02.2018 pentru alegerea membrilor Consiliului Facultăţii de Construcții și Instalații, desfășurate conform procedurii TUIASI.POM.05, s-au consemnat următoarele:

 • numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare: 103
 • numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne / procent: 57 / 55,34%
 • numărul buletinelor de vot primite de către Biroul electoral al secţiei de votare: 130
 • numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate: 73.

Pentru DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE

 • Numărul de mandate disponibile: 1
 • Numărul de voturi valabil exprimate: 55
 • Numărul de voturi anulate: 2

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi ”pentru” obţinute:

 1. Pescaru Radu-Aurel – 25
 2. Covatariu Daniel – 17
 3. Pruteanu Marian – 10
 4. Dumitrescu Laura – 3.

Candidaturi pentru Consiliul Facultății, februarie 2018

Pentru postul rămas liber de membru în Consiliul Facultății de Construcții și Instalații s-au înscris următoarele cadre didactice din cadrul Departamentului de Construcții Civile și Industriale:

conf.dr.ing. Radu-Aurel Pescaru – link fișier cuprinzând CV
șef lucr.dr.ing. Laura Dumitrescu – link fișier cuprinzând CV 
șef lucr.dr.ing. Daniel Covatariu – link fișier cuprinzând CV
șef lucr.dr.ing. Marian Pruteanu – link fișier cuprinzând CV


Alegeri 2016

Candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Construcții și Instalații sunt prezentați în continuare în ordine alfabetică.

1. Conf.univ.dr.ing. Vasilică CIOCAN:

2. Prof.univ.dr.ing. Cristian-Claudiu COMISU:

3. Conf.univ.dr.ing. Petru MIHAI:

Informații privind concursul de selecție a decanilor pentru legislatura 2016-2020 se regăsesc la adresa http://alegeri 2016.tuiasi.ro.

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul facultății pot fi vizualizate aici.

04.04.2016
În urma parcurgerii întregii proceduri de alegeri, Decanul Facultății de Construcții din Iași este domnul conf.dr.ing. Vasilică Ciocan.

În câteva zile site-ul Facultății va fi actualizat conform rezultatelor alegerilor