loader image

Cursuri de perfecționare

Specialist încercări nedistructive

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN IAȘI împreună cu ”SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCȚII PROF. ANTON ȘESAN” vă invită să participați la cursul ”SPECIALIST ÎNCERCĂRI NEDISTRUCTIVE” în perioada 26 -28 octombrie 2018. Acesta se va derula sub forma unui program de instruire organizată la sediul Facultății de Construcții și Instalații din Iași.

Cerințe pentru cursanți:

  • absolvent de studii superioare tehnice în domeniul ingineriei civile.

Pentru a asigura un climat de comunicare optim și eficient, cerințele trainerilor pentru cursanți sunt următoarele:

  • achitarea taxei de participare în valoare de 275 euro inclusiv TVA (în lei la cursul BNR al zilei), cu minim 3 zile înainte de începerea cursurilor;
  • furnizarea datelor necesare în scopul facturării serviciului;
  • participarea la cursurile programate.

Persoană contact: Șef lucrări dr. ing. Pohrib Mădălina
Adresa email: madalina.pohrib@yahoo.com
Telefon: 0755056020

Cursuri postuniversitare 2018

Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management anunță înființarea următoarelor programe de cursuri postuniversitare:

  1. ACHIZIȚII PUBLICE
  2. DIRIGINTE DE ȘANTIER
  3. INVESTIȚII PUBLICE ÎN CONSTRUCȚII
  4. MANAGER PROIECT ÎN CONSTRUCȚII
  5. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA

Pentru detalii vă rugăm să încărcați și deschideți fișierul comprimat (.zip) atașat fiiecărui titlu de program de mai sus.

Informații suplimentare obțineți și adresându-vă Departamentulului de Beton, Materiale, Tehnologie și Management, telefon 0232-70-1437.

Invitație seminar

Facultatea de Construcții și Instalații – Disciplina Materiale de Construcții împreună cu Inspectoratul Judetean in Construcții Iași vă invită la seminarul „SOLUȚII FUNCTIONALE PENTRU REABILITARILE STRUCTURILOR CLĂDIRILOR ISTORICE CU PROBLEME DE UMIDITATE ȘI CONTAMINĂRI CU SĂRURI” ce va avea loc joi, 03 martie 2016, incepand cu orele 9:00 in locatia Mănăstirea Cetățuia,Str. Cetățuia 1, Iași. Programul evenimentului poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt rugate să transmită prin  fax sau email formularul de participare.

Cursuri de pregătire in domeniul gazelor naturale

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi ȋn colaborare cu Asociația Inginerilor de Instalații din România – Filiala Moldova, organizează CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE necesare persoanelor care solicită autorizarea/prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei, în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale. Mai multe detalii aici.

Metodologia de calcul a performanțelor energetice ale clădirilor

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi ȋn colaborare cu Asociația Inginerilor de Instalații din România – Filiala Moldova, organizează în perioada DECEMBRIE 2015-FEBRUARIE 2016 cursuri de pregătire având ca obiect METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRILOR MC 001-2006necesară pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de atestare ca Auditor energetic. Mai multe detalii aici.