loader image

Learn-ing

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de studiu pentru proiectul ROSE-Learn-ing – 03.06.2022

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – achiziție de bunuri
Sistem de protecție pentru proiectul ROSE LEARN-ING/AG311 – 03.06.2022

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – achiziție de bunuri
Achiziție produse de papetărie pentru kit implementare elevi, Cheltuieli materiale ateliere de lucru – an III – 03.06.2022

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANŢĂ – SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI) – Consultanţi individuali – Studenţi tutori (an II de implementare) – 03.06.2022

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANŢĂ – SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI) Consultanţi individuali – Profesori supraveghetori (an III de implementare) – 03.06.2022

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANŢĂ – SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI) Consultanţi individuali – Profesori supraveghetori (an II de implementare) – 15.06.2021

—————————–

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANŢĂ – SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI) – Consultanţi individuali – Studenţi tutori (an II de implementare) – 15.06.2021

—————————–

Achiziție de „Servicii de – Filmare/tur ghidat obiective turistice Iasi ROSE LEARNING” – 14.06.2021

—————————–

Achizitie de bunuri “Tablete grafice format A4” – 28.05.2021

—————————–

Achizitie de bunuri “Echipament laborator pentru proiectul ROSE LEARN-ING” – 25.11.2020

Procedura anulata: nu s-a primt nicio oferta conforma.

—————————–

Achizitie de bunuri “Echipament laborator pentru proiectul ROSE LEARN-ING”

17.11.2020 – Procedura anulata – nu s-au primit oferte

Achiziție publica materiale Learn-ing

 • Atribuit: S.C. SHATTER S.R.L., Iasi, Romania
 • Metoda de achizitie aplicata: A.D. on-line
 • Obiectul achizitiei: Materiale proiect ROSE LEARN-ING
 • Comanda nr. 374/15.10.2020
 • Valoare comanda: 181,14 lei fara TVA
 • Durata: 15 zile livrare/30 zile plata

Achizitie de bunuri “Echipamente pentru proiectul ROSE LEARN-ING”

 • Atribuit: S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., Bacau, Romania
 • Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform Ghid
 • Obiectul contractului: Echipamente pentru proiectul ROSE LEARN-ING
 • Contract nr. 22168/28.10.2020
 • Valoare contract: 15.840,00 lei fara TVA
 • Durata: 30 zile livrare/30 zile plata

 

Vara aceasta învață să fii inginer la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

2020-2022

 

Începând cu luna iunie a anului 2020 în cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași se desfășoară Școala de vară Learn-ing – ”Vara aceasta învață să fii inginer la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași”. Proiectul este finanțat din Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, Programe de vară de tip punte, conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Proiectul Learning își propune ca obiectiv principal familiarizarea elevilor de liceu cu învățământul universitar, cu precădere a celor ce aparțin grupurilor dezavantajate. Elevilor din clasele terminale ale instituțiilor eligibile din învățământul preuniversitar, în special din Regiunea Nord-Est, li se va oferi o experiență timpurie, solidă și onestă, a ceea ce înseamnă statutul de student.

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași își va deschide anual porțile pentru două săptămâni elevilor de liceu, care vor descoperi ceea ce înseamnă viața de student în domeniul ingineriei civile.

Ca rezultat imediat, tinerii vor putea să aleagă o viitoare carieră în domeniul ingineriei în deplină cunoștință de cauză și își vor dezvolta abilități necesare reușitei în învățământul universitar.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin proiect sunt create pentru un număr total de 100 de elevi condițiile de a participa împreună cu profesori și studenți ai Facultății de Construcții și Instalații (FCI) la cursuri, lucrări de specialitate și ateliere de lucru în domeniul ingineriei civile, sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră, activități recreative, activități sportive și activități culturale, vizite de studiu la companii și obiective din domeniu, beneficiind totodată de servicii de cazare, masă și transport. Alegerea acestor activități s-a bazat pe o analiză a situației actuale din învățământul preuniversitar și universitar, proiectul oferind un mod prin care elevii să experimenteze posibilitatea reală de a-și continua parcursul educațional prin participarea la programe universitare în domeniul ingineriei civile.

Pentru îndeplinirea obiectivului general vor fi alocate resursele umane și materiale disponibile la TUIASI și FCI: laboratoare și săli de curs, spații de cazare în cămin, spații de servire a mesei la cantină și baza sportivă a campusului studențesc.

Eventualele întrebări și solicitări de detalii suplimentare pot fi adresate: Responsabilului pe implementare, șef. lucr. dr. ing. Georgeta Băetu (georgeta.baetu@tuiasi.ro) sau Directorului de grant, asist. univ. dr. ing. Sebastian Valeriu Hudișteanu (sebastian.hudisteanu@tuiasi.ro).