loader image

Centre de cercetare

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă definitorie a evoluţiei academice a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi. În mod consecvent personalul didactic, doctoranzii,  masteranzii şi studenţii la studii de licenţă din anii terminali desfăşoară activităţi de cercetare în domenii prioritare, cu precădere bazate pe finanţarea din granturi şi contracte. Aceste activităţi se desfăşoară în cadrul colectivelor de cercetare din facultăţi.

În cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare:

Au fost câştigate proiecte noi cu finanţare din fonduri europene structurale (EURODOC, 4D POSTDOC, CUANTUMDOC, DIDATEC). Proiectele de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri europene FP6, FP7 (EFAST GA no. 212109/2008SERIES GA no. 227887/2009), corespund obiectivelor prioritare ale UE.

Cercetarea ştiinţifică acoperă toate direcţiile din domeniul construcţiilor:

 • analiza structurală, analiza dinamică şi seismică a structurilor;
 • reabilitarea construcţiilor;
 • proiectarea asistată de calculator;
 • protecţia la foc a structurilor de construcţii;
 • betoane performante, durabilitatea betoanelor şi mortarelor;
 • elemente şi structuri din materiale compozite;
 • construcţii metalice;
 • acţiunea vântului asupra clădirilor şi zonelor urbane;
 • dezvoltare durabilă;
 • tehnologii moderne de realizare a construcţiilor;
 • metode şi modele de optimizare în managementul activităţii de construcţii;
 • sisteme informatice şi baze de date în managementul activităţii de construcţii.

Totodată s-a întocmit documentaţia necesară, în cadrul unor consorţii internaţionale, pentru accesarea fondurilor europene de cercetare-dezvoltare. În prezent, se află în proces de evaluare ştiinţifică şi financiară proiectele SUPERROADS şi ENDURE, cu parteneri din 15 ţări europene.