loader image

PRACTIC!

Stagii de PRACTICă performante pentru studenţii Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi – PRACTIC

Metodologie selectie si recrutare grup tinta studenti proiect POCU/626/6/13/130661

Contract de finanţare OIRPOSDRU NE: 10538/ 22.09.2020

Cod SMIS: 130661

Participă la Proiectul PRACTIC!

Participă la stagii de practică în cele mai importante firme din Iași și zona Moldovei, cunoaște principalii angajatori din domeniul tău, dobândește abilitățile cerute viitorilor angajați din firmele de top din Iași.

Învăță cum să reușești la primul interviu, află ultimele oferte de internship și locurile de muncă disponibile în domeniul pentru care te-ai pregătit.

Dobândește calități de lider și devino antreprenor!

Studenții vor fi selectați din ultimii doi ani de studii (Anii III și IV).

Se acordă o bursă totală în valoare de 400 de lei, precum și premii pentru participarea la diverse activități din proiect.

Criterii de eligibilitate generale:

 • studenţii să fie cetățeni români cu domiciliul stabil în România, din regiuni mai puțin dezvoltate (toate județele, mai puțin București și Ilfov);
 • să fie studenți înmatriculați în anii III şi IV;
 • studenții din anul IV care fac parte din proiectul Antreprenoring, nu sunt eligibili pentru acest proiect și nu vor putea participa la selecție.

Pentru a putea participa la selecția în grupul țintă, fiecare student va depune un dosar complet (format elecronic), având următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass (Anexa 5);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Copie carte de identitate;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Anexele pot fi descărcate si completate

Dosarul cuprinzând anexele completate, listate, semnate de către candidat, apoi scanate, se va trimite prin e-mail, la adresa oana-mihaela.banu@academic.tuiasi.ro, până cel târziu duminică, 25.10.2020. De asemenea, pentru orice informații suplimentare puteți contacta Expertul grup țintă la nivel de facultate, Șef lucr.dr.ing. Oana-Mihaela BANU.

Grila de evaluare