loader image

Departamentul Comunicare Grafică

Geometria descriptivă a fost introdusă ca disciplină de studiu în anul 1814 la „Şcoala de ingineri hotarnici” înfiinţată de Gh. Asachi la Iaşi în 1813, şcoală în care îşi are de fapt originea Facultatea de Construcţii.

Reforma învăţământului din 1948 a prevăzut organizarea pe catedre, pe specific de discipline, organizare care s-a definitivat în anul 1952. În această perioadă s-a înfiinţat şi departamentul Comunicare Grafică în cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi. Rolul departamentului este de a asigura competenţe în următoarele domenii în cadrul programului de licenţă şi de masterat: însuşirea cunoştinţelor pentru reprezentarea grafică plană a oricărui element tehnic, capacitatea de a citi şi înţelege desenele tehnice, dezvoltarea vederii în spaţiu, utilizarea calculatoarelor şi a programelor de infografică.

Departamentul grupează următoarele discipline:

  • Geometrie descriptivă
  • Desen tehnic
  • Grafică inginerească asistată pe calculator

Cadrele didactice, specialişti recunoscuţi atât în România cât şi în străinătate desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în cadrul centrelor de cercetare acreditate a tuturor facultăţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Membrii departamentului fac parte din diverse organizaţii tehnice şi profesionale din ţară precum: SORGING (Societatea Română de Grafică Inginerească), SIC (Societatea Inginerilor Constructori), SIR (Societatea Inventatorilor Români) etc.

Cercetările desfăşurate în decursul anilor au avut ca tematică: aplicaţii ale graficii asistate de calculator în studiul mecanismelor, concepţia, proiectarea practică a sălilor de audiţie publică asistată de calculator, analiza comportării spaţiilor de audiţie publică asistată de software performant, influenţa câmpului electric şi magnetic variabil asupra fiabilităţii lagărelor maşinilor electrice, infografica în construcţii, mecanica fluidelor, soluţii de baraje din elemente prefabricate din beton armat şi beton precomprimat pentru bazine mici de retenţie a apelor, posibilităţi de generare a unor biblioteci parametrizate destinate proiectării în domeniul mecanismelor, utilizarea tehnicii de calcul în predarea disciplinelor grafice, sisteme expert pentru stabilirea tipului de ajustaj, alegere a câmpurilor de toleranţe şi determinarea valorilor abaterilor limită în proiectarea asistată de calculator.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.cg@tuiasi.ro 

Director departament contact
conf. univ. dr. ing. Liviu PRUNĂint. 2529, e-mail: liviu.pruna@tuiasi.ro
Membri departament contact
prof. univ. dr. ing. Graţiela-Diamantina HÎNCUint. 2529, e-mail: gratiela.hincu@tuiasi.ro
şef lucr. ing. Maria-Camelia ROMANESCUint. 2529, e-mail: croman@rubio.tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Alina ANGHELint. 2529, e-mail: alina.anghel@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Wanda-Ligia DĂNĂILĂint. 2529, e-mail: wanda.danaila@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Costel DATCUint. 2529, e-mail: costel.datcu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Andrei SLONOVSCHIint. 2529, e-mail: andrei.slonovschi@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ion ANTONESCUint. 2529, e-mail: ianton@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ana-Maria TOMAint. 2529, e-mail: ana.maria.toma@tuiasi.ro
asistent drd. ing. Georgeta CIOBĂNAŞUint. 2529, e-mail: georgeta.ciobanasu@tuiasi.ro