loader image

HAZARM

Program de finanțare: Program finanțat de Uniunea Europeană, Program Operaţional România-Republica Moldova 2014-2020

Autoritatea contractantă: Cooperare Transfrontalieră/ ENI – Cross Border Cooperation (ENI-CBC)

Prioritate program: 4.2 Suport pentru activități comune asociate procesului de prevenire a dezastrelor naturale și realizate de om, precum și acțiuni comune în cazul situațiilor de urgență

Titlu proiect: Rețele integrate de management a riscului de hazard/ Integrated Networks for Hazard Risk Management

Acronim proiect: HAZARM

Contract numărul: 2SOFT/4.2/77

Parteneri proiect: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (Coordonator proiect), Universitatea Tehnică a Moldovei (Partener 1), Institutul de Geologie și Seismologie (Partener 2)

Buget proiect: 294.000 euro

Perioadă de implementare proiect: 18 luni (iunie 2020 – decembrie 2021)

Director de proiect: Șef lucrări dr. ing. ec. Alina Mihaela Nicuță Precul

Link Site Proiect (în lucru)