loader image

REGULI PRIVIND ÎNCASAREA TAXELOR pentru sem. al II-lea, an univ. 2019/2020

Studenții care au de achitat taxe de şcolarizare, de reexaminare sau de refacere a aplicațiilor (laboratoare, seminarii, proiecte), în vederea susținerii restanțelor, le vor achita prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking etc. înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor.

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606,
NUME STUDENT
OBIECTUL PLĂŢII – foarte important

(Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor următoare:

 · Pentru taxa de reexaminare: CI.gr.3…REEX(RM1,RM2,STATICA 1,…)
 · Pentru taxa de refacere a aplicațiilor: CI.gr.3…REF(RM1,RM2,STATICA 1,..)
 · Pentru taxa de școlarizare: CI.gr.3…TX.SCOL.

Nota 1: semnificația prescurtărilor
CIFacultatea de Construcţii şi Instalaţii
gr. – grupa, de exemplu: 3101, 3205, 3303, 3401, după caz;
REEX – reexaminare (numele disciplinei)
REF – refacere
TX.SCOL.- taxa de şcolarizare

Nota 2: dovada pentru achitarea taxei de şcolarizare se va transmite la secretara de resort, iar documentele pentru celelalte tipuri de taxe se vor transmite cadrului didactic titular.

Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere online, studenții vor contacta cadrul didactic titular, pe adresa instituțională (prenume.nume@academic.tuiasi.ro), utilizând adresa instituțională de student (prenume.nume@student.tuiasi.ro).

Valoarea taxelor reglementate de conducerea Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași este specificată în următoarea Anexă cu

DECANATUL