loader image

Cu adânc regret şi nemăsurată tristeţe, Facultatea de Construcții și Instalații din Iași anunță încetarea din viață a profesorului universitar doctor inginer Ioan-Petru CIONGRADI și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate

S-a născut la 19 noiembrie 1936 în municipiul Roman, judeţul Neamţ. A absolvit studiile universitare de licenţă în anul 1959 la Facultatea de Construcţii din Iaşi, secţia Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA). În anul 1971 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer cu teza “Contribuţii privind determinarea răspunsului seismic neliniar al structurilor în cadre”. Activitate didactică: A desfăşurat-o în învăţământul superior de construcţii din Iaşi începând cu anul 1962, contribuind al formarea a zeci de generaţii de ingineri constructori. În 1978 a fost numit profesor universitar titular. A înfiinţat Centrul de calcul al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, al cărui director a fost în perioada 1976-1984. În perioada 1982-1999 a fost şeful catedrei de Mecanica Construcţiilor iar în perioada 1990-1992 a fost Prorector cu Activitatea de Cercetare-Dezvoltare. Activitate ştiinţifică: Domeniul prioritar de cercatare a fost determinarea experimentală a caracteristicilor dinamice ale construcţiilor. A avut contribuţii importante în ceea ce priveşte analiza efectelor torsiunii asupra răspunsului seismic al construcţiilor, fiind recunoscut ca o autoritate în domeniu atât în ţară cât şi în străinătate. A colaborat la concepţia, proiectarea şi execuţia unui set de platforme seismice de diverse capacităţi. Contribuţiile Prof.univ.dr.ing. Ioan-Petru CIONGRADI la analiza comportării la acţiuni seismice a unor obiective de importanţă naţională s-au regăsit în practica de execuţie a unor centrale termoelectrice, staţii şi galerii ale metroului din Bucureşti, echipamente, instalaţii şi structuri ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. A publicat 16 cărţi şi manuale didactice; a publicat peste 130 de articole ştiinţifice, a participat la realizarea a peste 100 de contracte de cercetare şi a 3 invenţii brevetate. Din anul 1990 a devenit conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă. În calitatea domniei sale de conducător de doctorat a format peste 20 de specialişti în domeniu. A fost membru al mai multor asociaţii profesional-ştiinţifice din ţară şi străinătate, expert tehnic şi verificator de proiecte atestat MLPAT, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Dincolo de toate aceste realizări deosebite, Domnul Prof.univ.dr.ing. Ioan-Petru CIONGRADI a fost un model de urmat pentru toţi colegii, un dascăl desăvârşit care a ştiut întotdeauna să îmbine rigoarea academică şi inginerească cu un zâmbet şi un sfat părintesc. Cei care l-am cunoscut ne simţim mândri pentru faptul de a fi putut învăţa din experienţa domniei sale.