loader image

Programare examen de diplomă – Septembrie 2022

Înscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMĂ,  sesiunea Septembrie 2022, se face prin încărcarea documentelor pe classroom și prin depunerea în original a documentelor la decanat. La decanat se depun:  —–  29 august – 2 septembrie 2022 – 2 fotografii color, format 3 x 4 cm, realizate pe hârtie fotografică; – Cerere de înscriere, vizată de îndrumătorul de proiect; – Tema proiectului de diplomă, vizată de îndrumătorul de proiect; – Copie după cartea de identitate; – Referat asupra proiectului de diplomă. Pe classroom se încarcă:  —–  Termen 6 septembrie 2022 – Cerere de înscriere, vizată de îndrumătorul de proiect; – Tema proiectului de diplomă, vizată de îndrumătorul de proiect; – Copie după cartea de identitate; – Proiectul de diplomă; – Referat asupra proiectului de diplomă. Susținerea lucrării de licență se va face ONSITE.   Informații suplimentare sunt disponibile în cadrul sețiunii dedicate :
Finalizare studii universitare de licență