loader image

Internship – IT@TUIASI – Dă startul carierei tale

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ Odată cu începutul primului semestrului ai oportunitatea de a contribui la dezvoltarea carierei tale în IT&C printr-un internship în cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. Vei acumula experiență relevantă în domeniu alături de oameni cu experiență în domeniu.

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Care sunt avantajele?

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Ca stagiar la TUIAȘI, vei avea ocazia să lucrezi alături de persoane din Direcția Informatizare și Comunicații Digitale la realizarea unor proiecte importante și să acumulezi experiență relevantă în domeniul de care esti interesat. De asemenea, îți oferim oportunitatea să te remarci dintre colegii tăi și să fii recompensat pentru activitatea ta. ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Pe langă experiența și cunoștințele pe care le vei acumula alături de noi beneficiezi si de o bursă specială, care poate fi cumulată cu bursa de studiu sau bursa socială. La sfârșitul stagiului vei primi un certificat din partea universității, care să ateste activitatea desfășurată. ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Cuantumul indemnizației de internship este de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program de maxim 20 de ore pe săptămână, acordat proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform prevederilor legii 176/2018, articolul 8, alineatul 2. ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Întreaga perioadă de internship constituie vechime în muncă.

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Ce voi avea de făcut?

 • ‎‎‏‏‎‎‏‏‎Asiști la realizarea mai multor proiecte în cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale;
 • Câștigi experiență în domeniul IT&C;
 • Dezvolți aplicații web;
 • Te bucuri de un program flexibil;
 • Faci parte dintr-o echipă tânără;
 • Înveți de la oameni specializați în domeniu;

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Ce program voi avea?

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎4 ore pe zi – în afara timpului alocat orelor de curs; ‎‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Calendarul programului de internship:

 • 14.09.2023 – 10.10.2023: înscrierea candidaților;
 • 11-12.10.2023: selecția dosarelor;
 • 13.10.2023 – comunicarea programărilor pentru interviu;
 • 16-17.10.2023: interviu și comunicarea rezultatelor;
 • 18.10.2023-17.04.2024: desfășurarea stagiului de internship.

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Cum mă înscriu?

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Pentru a aplica la programul de internship trebuie să trimiți un e-mail la adresa internship@tuiasi.ro, iar solicitarea de înscriere va conține ca atașamente: scrisoare de intenție, adeverință de student și CV în format Europass, precum și orice alte documente relevante pentru a ilustra aptitudinile în domeniul IT&C (diplome, atestate, certificate de participare la training-uri, etc.). ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Rezultatul procesului de selecție a dosarelor va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte, iar candidații admiși vor primi programarea pentru interviu;

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Cerințe generale:

 • atenție concentrată și distributivă;
 • inițiativă;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • rezistență la stres;
 • ușurință, claritate și coerență în exprimare;

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Cunoștințe generale:

 • concepte de bază de programare procedurală și orientat obiect – nivel începător;
 • limbaje de programare – dezvoltare aplicații Web:
  • server side – Java, Python și/sau PHP – nivel începător;
  • client side – HTML, Javascript – nivel începător;
 • baze de date: MySQL, MongoDB – nivel începător;
 • rețele de calculatoare – nivel începător;
 • limba engleză (scris, citit, înțeles) – cel puțin nivel mediu;

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Aptitudini și deprinderi:

 • gândire analitică;
 • autodidact;
 • capacitate bună de organizare;
 • aptitudini de comunicare;

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Atribuții specifice:

 1. Participă la elaborarea și întreținerea aplicațiilor software și a baze de date elaborate de către BI:
  • participă la proiectarea schemelor logice și a diagramelor pentru structurarea cerințelor de proiect în secvente logice;
  • elaborează module de cod în limbaje de programare;
  • asistă la configurarea aplicațiilor necesare, la testarea aplicațiilor și modificarea programelor;
  • asistă la proiectarea și modificarea structurii bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date;
  • asistă la întreținerea dicționarele de date introducând și modificând definiții;
 2. Asistă la întreținerea diferitelor aplicații 3rd party existente (platforme moodle, site-uri Web existente);
 3. Asistă în a oferi asistență utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate sau pentru componente software existente (ex.: platforme moodle, site-uri Web existente)
  • asistă la pregătirea documentațiilor aferente;
  • asigură asistență utilizatorilor prin demonstrații practice și prezentări;
  • asistă la întreținerea dicționarelor de date introducând și modificând definiții;

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Tematică pentru interviu (pentru toate capitolele se consideră nivelul începător):

 1. Programare Orientată Obiect
  • noțiuni de bază de încapsulare, moștenire, moștenire multiplă, polimorfism;
  • spații de nume și modificatori de acces;
 2. Utilizare baze de date
  • interogări de bază SQL: select, insert, update, delete, join;
  • operare cu baze de date NoSQL (MongoDB);
 3. Programare WEB
  • HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap;
  • Javascript, jQuery, AngularJS;
  • Java, Pyhton, PHP;
 4. Utilizare Linux/UNIX
  • sistemul de fișiere Linux/UNIX și drepturi utilizator
  • procese Linux/UNIX
  • scripturi si comenzi uzuale Linux/UNIX
 5. Comunicații în rețele de calculatoare
  • modelul de referință ISO/OSI;
  • modelul de referință TCP/IP;
  • protocolul HTTP;
 6. Servicii de rețea – utilizare
  • serviciul de nume de domenii (DNS);
  • serviciul web (Apache);
  • serviciul de baze de date (MySQL);

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ Bibliografie:

 1. Mark Heckler, Spring Boot: Up and Running – Building Cloud Native Java and Kotlin Applications, O’Reilly Media, 2021
 2. Balaji Varanasi; Maxim Bartkov, Spring REST: Building Java Microservices and Cloud Applications, Apress,2022
 3. Lakshmi Kamala Thota, Learn Angular in 24 Hours, White Falcon Publishing, 2020
 4. Nathan Murray; Felipe Coury; Ari Lerner; Carlos Taborda, Ng-Book: The Complete Guide to Angular 9, Fullstack.io, 2020
 5. Cody Lindley, Front-End Developer Handbook, 2017, https://frontendmasters.gitbooks.io/front-end-handbook-2017/content/
 6. MySQL 5.6 Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/
 7. Learn to Code HTML & CSS, http://learn.shayhowe.com/html-css/
 8. Andrew S. Tanenbaum, Rețele de calculatoare, editia a 4-a, Ed. Biblos, 2003
 9. Matthew West, The Linux System Administrator’s Guide, http://www.learnlinux.org.za/courses/build/fundamentals/index.html
 10. Advanced Bash-Scripting Guide, http://www.tldp.org/LDP/abs/abs-guide.pdf
 11. Red Hat Enterprise Linux Documentation https://access.redhat.com/knowledge/docs/Red_Hat_Enterprise_Linux/