loader image

Studii de master – prezentarea programelor și a planurilor de învățământ

Studiile de master reprezintă al doilea ciclu de pregătire universitară avansată şi se adresează absolvenţilor care au obţinut în prealabil o diplomă de licenţă. În cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi funcţionează 11 programe de master acreditate ARACIS.

Nr. crt. Domeniul Specializarea Plan învăţământ
1 Inginerie Civilă și Instalații Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
2 Inginerie Structurală 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
3 Ingineria Clădirilor 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
4 Inginerie Geotehnică 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
5 Inginerie Structurală – în limba engleză 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2019-2021
2021-2023
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară * 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
10 Antreprenoriat imobiliar 2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023
11 Instalaţii pentru Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2020-2022
2021-2023

* Pentru masterul Evaluare şi administrare imobiliară Facultatea de Construcţii şi Instalaţii a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării. Mai multe detalii aici.

În urma absolvirii cursurilor de masterat sunt dobândite competențe pentru:

  • proiectare în construcții și instalații pentru construcții cu posibilitatea asumării responsabilității de conducător;
  • activități de execuție și mentenanță în construcții și instalații pentru construcții;
  • consultanță și asistență tehnică în construcții și instalații pentru construcții;
  • activități de cercetare și dezvoltare în construcții și instalații pentru construcții.